Oj, vad hände?! Om trots och trotssyndrom

February 17, 2023 12:00 Europe/Stockholm


Trots är en naturlig del av ett barns utveckling, och studier har visat att ett barn som uppvisat ett visst mått av trots klarar sig bättre i det vuxna livet. Men när trotset tar överhanden - i intensitet eller varaktighet, eller när det påverkar personen eller omgivningen emotionellt på ett påtagligt sätt - då behöver man göra något åt det. Inte minst för att det mer allvarliga tillståndet uppförandestörning, som kan innebära än mer omfattande svårigheter för individen och omgivningen, vanligen har föregåtts av obehandlat trots. 

Sex procent av barnen totalt och 60% av barnen med ADHD - uppfyller kriterierna för trotssyndrom, men trotsbeteende fördelar sig på en bred skala där stora svårigheter kan finnas även för den som ligger utanför diagnosgränsen för trotssyndrom. 

Det finns framför allt två skolor när det kommer till trotsbehanding och de är i mångt och mycket varandras motsatser - ändå finns belägg för att båda ger goda resultat. Vilken man väljer blir därför mer beroende av sammanhang, individ och personlig preferens. Den ena metoden har utgångspunkten att barnet saknar tillräcklig motivation för att kunna handla rätt. Barnet kan om det bara vill. Den andra metoden utgår från att barnet vill handla rätt men saknar förmågan. Barnet vill om det bara kan.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga med trotsproblematik eller till dig som anhörig. 

Eric kommer att dela med sig av sina erfarenheter om trots och trotssyndrom och ge konkreta tips hur man kan bemöta barn och unga med trotsproblematik.

 

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Datum: Fredagen den 17 februari kl 12.00- 13.00

Föreläsningen går att se en begränsad tid i efterhand. Sista dag att se den är den 24 februari. Anmäl dig som om du skulle gå på föreläsningen så kommer det en länk till din inkorg efteråt.

 

Observera att det är begränsat antal platser, så säkra din plats redan idag!

Eric Donell

Föreläsare och sjuksköterska BUP

Föreläsare, sjuksköterska på BUP och vice ordförande för Riksförbundet
Attention.

Ask a question

Ask as (log out)

Dela sida