Investera i ditt föräldraskap: Bli en bättre förälder och öka chansen för ditt barn att få ett gott liv!

October 13, 2023 08:30 Europe/Stockholm


Vissa föräldraegenskaper och förmågor är kopplade till olika hälsoeffekter hos barnen under deras uppväxt. Det positiva är att dessa egenskaper ofta sker naturligt hos många av oss, men de kan även tränas och utvecklas. På så sätt ökar vi möjligheterna och chanserna för våra barn att få ett bättre liv med flera hälso-, skol-/arbets- och relationsvinster!

Målet med denna föreläsning är att dela med oss av den kunskap vi har erhållit genom många års forskning om ett tryggt föräldraskap och dess betydelse för att ge barnen goda förutsättningar att leva ett gott liv. 

Vi kommer att diskutera barnets utveckling från spädbarnsstadiet och hur vi utvecklar våra mönster och beteenden som föräldrar. Vi kommer också att utforska hur vårt samspel med barnen påverkar deras utveckling i olika riktningar. Vad kan vi förvänta oss av våra barn om vi kan vara "tillräckligt bra" som föräldrar? Å andra sidan, vilka risker står vi inför om vi inte lyckas fullt ut? Kan vi göra något åt det om vi känner att vi inte är tillräckliga? Vad vet vi, baserat på forskning, om detta idag?

Föreläsningens innehåll:

  • Vad vet vi om att vara en tillräckligt bra förälder?
  • Från föräldraskapsperspektivet - vad ökar chanserna för att mitt barn ska få ett gott liv?
  • Vilka risker finns det om vi som föräldrar inte räcker till?
  • Vad kan jag göra? Är det möjligt att förändra?

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fokusfredag i tre delar med Lisa Skutin:

  • Del 1 - 13 oktober
  • Del 2 - hösten 2023
  • Del 3 - hösten 2023

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

 

Föreläsare:

Lisa Skutin

Socionom, handledare och utbildare i Connect samt metodgarant för Connect, Humana individ och familj

Bakgrund inom socialtjänsten och har sedan 2014 arbetat på Humana, och då främst inom familjehemsvården. I slutet av 2021 tog hon över metodgarantskapet för Connect och idag utbildar och handleder hon i Connect samt har övriga handledningsgrupper också.

Poya Ataei

Moderator/Digital kommunikatör, Humana Individ och familj

Ask a question

Ask as (log out)

Dela sida