Få det att funka! Strategier vid NPF

Föreläsningar

17 Mars, 2023

Eric Donell ger på ett inspirerande och lättsamt sätt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Han delar med sig av strategier för hur man kan hjälpa personer med NPF i skola och socialt samspel. Men även tips för tidshantering, ordning och reda, arbete, sömn och tics. Föreläsningen är uppdelad i områden och situationer i livet istället för olika NPF diagnoser. 

En del svårigheter är typiska för en viss typ av NPF medan andra är gränsöverskridande. Det är dessutom vanligt att man uppfyller mer än en diagnos. Oavsett diagnos, exempelvis ADHD, ASD/Aspergers syndrom eller Tourettes syndrom, så har vi dessutom alla våra individuella förutsättningar - det som är lätt för en person kan vara ett oöverstigligt problem för en annan - trots att vi uppfyller samma diagnoskriterier.

Föreläsningen riktar sig till dig som jobbar inom till exempel skola eller omsorg och möter personer i ditt arbete. Föreläsningen är även för dig som har NPF-diagnos eller om du är anhörig till någon med NPF. 

Datum och tid
17 mars kl 12-13

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Föreläsningen går att titta på i efterhand, under en begränsad tid. Anmäl dig som om du skulle gå på föreläsningen så kommer det en länk till din inkorg efteråt.

Dela video