Bemötande av traumatiserade barn och ungdomar med Traumamedveten omsorg (TMO)

February 17, 2023 08:30 Europe/Stockholm


Välkommen till en Fokusfredag om hur vuxna kan förstå och bemöta barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

Ett barn som genomlevt stora påfrestningar och trauma behöver inte utveckla posttraumatisk stress (PTSD), eller för alltid lida pga. sina erfarenheter. Men det kan behövas traumamedveten omsorg för att skapa trygghet och hjälpa barnet att utveckla sociala färdigheter och copingstrategier. På så sätt ökar chanserna till ett bra liv. 

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

Föreläsningen kommer att ge en inblick i vad trauma är och hur det påverkar barns utveckling, sociala förmåga, beteende och inlärning. Föreläsningen bygger på aktuell forskning i området och vill ge dig som viktig vuxen några konkreta tips för att skapa en positiv miljö för barnets fortsatta läkningsprocess och återhämtning.

Föreläsningens innehåll:

  • Traumaförståelse
  • Introduktion till TMO:
    • Trygghet
    • Relationer
    • Coping
  • Bemötande och förhållningssätt

 

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

Jonas Wallander

Psykolog, Humana individ och familj

Leg. Psykolog med KBT-inriktning, och vidareutbildning i DBT. Jonas jobbar på två HVB-boenden i Uppsala, varav ett tar emot ungdomar (flickor och transpersoner) med bl.a. självskadebeteende.

Poya Ataei

Moderator/Digital kommunikatör, Humana Individ och familj

Ask a question

Ask as (log out)

Dela sida