Barnmisshandel - vad vet vi och vad gör vi?

March 17, 2023 08:30 Europe/Stockholm


Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt barnmisshandel fortsätter bo kvar hemma hos sina föräldrar. För de flesta barn gäller detta utan att våldet bearbetats eller att oron för nytt våld har försvunnit. Barnkonventionen är tydlig och numera även lag i Sverige – ”barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld”.  

Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom som ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld. Behandlingen KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) började användas i Sverige 2007 och är en behandlingsinsats för familjer där det finns misstanke om barnmisshandel.

Föreläsningens innehåll:

  • Hur ser forskningen ut inom barnmisshandel?
  • Hur kan vi behandla och förebygga? 
  • Hur kan vi aktivt arbeta bort våld ur familjen och lära föräldrarna andra strategier samtidigt som barnen får bearbeta det de upplevt?

 

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

Linda Palmdell

Metodgarant, KIBB utbildare/handledare, Humana Individ och familj

Linda Palmdell har arbetat med barn och unga sedan 1995 i flera olika verksamheter, t ex inom privat vård, kriminalvård, socialtjänst och HVB. Hon har examen från Malmö Högskola som socialpedagog och är också steg 1 KBT utbildad. Linda är utbildad och specialiserad sedan många år tillbaka i fältet barnmisshandel/trauma och sexuella övergrepp. Hon jobbbar idag inte längre kliniskt utan endast med utbildning och handledning inom detta fält. Lindas arbetsplats är metodgruppen inom Humana (metodgarant Off.Clinic) där hon handleder och utbildar främst i Sverige men hon har också flera europeiska team som får min hjälp."

Poya Ataei

Moderator/Digital kommunikatör, Humana Individ och familj

Ask a question

Ask as (log out)

Dela sida