Connect: Ett traumamedvetet program baserat på anknytningsteori

October 12, 2022 08:30 Europe/Stockholm


Varmt välkommen till en digital föreläsning gällande introduktion till Connect.

Connect är ett anknytningsbaserat och traumamedvetet program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns och tonåringars utveckling. Connect hjälper omsorgspersoner/behandlingspersonal att utveckla lyhördhet, förståelse samt uppmärksamhet i relation till barnet/tonåringen/klienten. Programmet fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån detta i förhållande till barnet/tonåringen/klienten. Connect hjälper föräldrar och andra omsorgspersoner att hitta nya sätt att förstå barnet/tonåringen/klienten och dess beteende samt nya sätt att förstå sig själv och sitt sätt att reagera på.

Exempel på områden vi arbetar med:

  • Att sätta gränser utan att riskera relationen
  • Att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
  • Att hantera konflikter utan att trappa upp dem
  • Att visa att det alltid är möjligt att bli sams

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 45 minuter lång.

Datum: Onsdag 12 oktober kl 08.30-09.15

Charlotte Wardi

Socionom, handledare och utbildare i Connect, Humana Individ och familj

Har tidigare arbetat på olika nivåer inom socialtjänst och har sedan 2013 arbetat på Humana, både med familjehemsvård, utbildning och handledning. Idag är hon utbildare och handledare inom Connect samt har grupphandledning både externt och internt inom Humana.

Lisa Skutin

Socionom, handledare och utbildare i Connect samt metodgarant för Connect. , Humana Individ och familj

Lisa har också sin bakgrund inom socialtjänsten och har sedan 2014 arbetat på Humana, och då främst inom familjehemsvården. I slutet av 2021 tog hon över metodgarantskapet för Connect och idag utbildar och handleder hon i Connect samt har övriga handledningsgrupper också.

Poya Ataei

Moderator, Humana Individ och familj

Ask a question

Ask as (log out)

Dela sida